ผลิตภัณฑ์

ลำไยสดนอกฤดู
ผลิตภัณฑ์ จาก แปลงใหญ่ลำไย หมู่ที่ 7 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา
สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ
088-2802612
087-2014348

ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง
ผลิตภัณฑ์แปรรูป จาก แปลงใหญ่ลำไย หมู่ที่ 7 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา
สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ
088-2802612
087-2014348

ทองม้วนข้าวโพด
ผลิตภัณฑ์แปรรูป จาก วิสาหกิจชุมชนข้าวโพดแปลงใหญ่บ้านสองแควพัฒนา
สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ
0931451458

ชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ ผลิตภัณฑ์ จากสวนลุงเอนก เทียนบุตร เกษตรกรดีเด่น อำเภอสามเงา
สนใจติดต่อ
0819624494